اقتصاد
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
شماره تماس: 32222060 (031)
/

اقتصاد

اقتصاد

لینک های مفید:

  • صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه (RDIF)

صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده توسط دولت روسیه برای سرمایه گذاری در شرکت های پیشرو در بخش زود بازده اقتصاد.

http://rdif.ru/ - نسخه روسی

http://rdif.ru/Eng_Index/ - نسخه انگلیسی

 

  • آژانس طرح های استراتژیک

سازمان مستقل روسیه غیر انتفاعی که توسط دولت شکل گرفته و  برای ارتقاء از پروژه هایی که اولویت اول دارند، اجرای اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار در روسیه، توسعه  در حوزه کسب و کار  به معنی آموزش کارکنان حرفه ای، و غیره. رئیس هیئت نظارت - ولادیمیر پوتین.

 http://asi.ru/  - نسخه روسی

http://asi.ru/eng/  - نسخه انگلیسی

 

  • آژانس سرمایه گذاری روسیه

http://russinvestagency.ru/site/ru - نسخه روسی

http://russinvestagency.ru/ - نسخه انگلیسی

 

  • پورتال کسب و کار و سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه

org.bigrussia.www/ - نسخه انگلیسی