مناطق روسیه
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
شماره تماس: 32222060 (031)
/

مناطق روسیه

مناطق روسیه

مناطق روسیه

فدراسیون روسیه از ۸۵ منطقه فدرال تشکیل می شود: ۲٢ جمهوری خودمختار (بیست و دوم – کریمه)، ۹ سرزمین (کرای)، ٤۶ استان (اُبلاست)، ۳ شهر فدرال (مسکو، سنت پترزبورگ و سواستوپول)، ١ استان خودمختار و ٤ سرزمین خودمختار. کل سرزمین روسیه به ٩ ناحیه فدرال تقسیم شده است (نهم – کریمه)