نهادهای دیپلماتیک روسیه در ایران
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
شماره تماس: 32222060 (031)
/

نهادهای دیپلماتیک روسیه در ایران

سفارت فدراسیون روسیه در ایران

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 39

تلفن: 02166701161، 02166701163

نمابر: 02166701652

وب سایت رسمی: http://iran.mid.ru/

ایمیل: rusembiran@mid.ru

روزهای کار: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

 

بخش کنسولی سفارت فدراسیون روسیه در ایران

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 37

تلفن: 02166728873

نمابر: 02166701676

وب سایت رسمی: http://iran.mid.ru/7

ایمیل: teheran@dks.ru

روزهای پذیرش: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه  از ساعت 10.00 علی 13.00


 سرکنسولگری فدراسیون روسیه در رشت

آدرس :رشت، پل عراق، خیابان پاسداران، پلاک 82، روبروی بیمارستان ولی عصر (عج)

تلفن 01333336430 :

نمابر 01333333577 : 

 وب سایت رسمی: https://rasht-iran.mid.ru

ایمیل:   konsulresht@mid.ru

روزهای پذیرش: یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 10.00 علی 13.00