هزینه های اخذ ویزا
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
شماره تماس: 32222060 (031)
/

هزینه های اخذ ویزا

تعرفه ها و زمان ها

 

 

تعرفه کنسولی (برای شهروندان ایرانی)
:زمان بررسی
ویزای یکبار ورود/ دوبار ورود/ چندبار ورود
دلار  240/128/80
روز کاری  4-20
دلار  480/256/160
روز کاری  1-3

 

  1. تمامی هزینه ها و عوارض در سرکنسولگری به دلار و به صورت نقد پرداخت می شوند.
  2. به هنگام مراجعه تبعه دولتی که فدراسیون روسیه با آن قرارداد بین المللی دارد، میزان تعیین کننده نرخ عوارض و هزینه های مربوط به صدور ویزاء یا حتی امتناع از اخذ و مطالبه آن ها در مفاد قرارداد مربوطه تعیین می شود.
  3. زمان بررسی از تاریخ دریافت مدارک در سرکنسولگری محاسبه می شود. در موارد مستقل و مجزاء طبق تصمیم سرکنسولگری زمان بررسی می تواند تمدید شود یا حتی کاهش پیدا کند.