سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان
شماره تماس: 32222060 (031)
/
15.01.2013

سرکنسولگری فدراسیون روسیه در شهر اصفهان

پلاک ۱۱

پذیرش مراجعه کنندگان: از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ به جز روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه

شماره تماس: 32222060 (031)

ایمیل: gkisfahan@mid.ru

اینستاگرام: isfahan.russia